Kan ik een follow-up nieuwsbrief verzenden naar alle ontvangers die de vorige nieuwsbrief niet hebben geopend?

Ja, dat is zeker mogelijk. Hiervoor gaat u als volgt te werk.

Ga in het ontvangersbereik naar “Actieve ontvangers”, dan "Geavanceerd zoeken", dan "Ontvangers die aanallevan de volgende voorwaarden voldoen:", dan "Heeft ontvangen" en selecteer tenslotte de gewenste nieuwsbrief.

Selecteer dan plus "Andere voorwaarden".

Als tweede voorwaarde selecteert u in het dropdown menu "Heeft niet geopend" en selecteer daarna dezelfde nieuwsbrief.

Na het instellen van de zoekparameters klikt u op "Zoeken".

Een voorbeeld:

Nu heeft u alle geadresseerden geselecteerd die de desbetreffende nieuwsbrief wel hebben ontvangen, maar nog niet hebben geopend. Deze ontvangers kunnen nu worden opgeslagen in een nieuwe groep, en vervolgens voor een volgende nieuwsbrief verzending worden gebruikt.