De meest voorkomende problemen bij het opzetten van Magento

De volgende informatie is belangrijk voor het oplossen van problemen:

  1. Welke versie gebruikt uw shop?
  2. Welke versie van onze plug-in is geïnstalleerd?

Mogelijke foutmeldingen en voorgestelde oplossingen:


1) Foutmelding: HTTP-status "403" en antwoord altijd "access denied"

Voorgestelde oplossing(1): (apache server)

De Magento API antwoordt altijd met 403 (invalid auth/bad request) waarbij de foutmelding "access denied" getoond wordt.

Controleer of de headers_module is ingeschakeld in uw Apache. U kunt dit ook zien in uw apache.conf (onder /etc/apache2/), er moet een gelijkaardige invoer zijn:

LoadModule headers_module /usr/lib/apache2/modules/mod_headers.so <br>

of in de directory /ect/apache2/mods-abled/ moet het bestand headers.so bestaan http://serverfault.com/questions/464319/enabling-mod-headers-on-apache2

Voorgestelde oplossing(2): (fast-cgi)

De OAuth header kan verloren gaan bij fast-cgi. Mogelijke oplossing (behalve deactivering van de fast-cgi) :

http://stackoverflow.com/questions/17018586/apache-2-4-php-fpm-and-authorization-headers
https://httpd.apache.org/docs/2.4/en/mod/core.html#cgipassauth


2) Foutmelding: Statuscode 404 (site niet gevonden)

Voorgestelde oplossing(1): (apache server)

De Magento API antwoordt altijd met 404 (site not found).

Door het mogelijk ontbreken van omleidingsinstellingen, is het noodzakelijk om de instelling 'AllowOverride All'  in apache-configuratie (/etc/apache2/apache2.conf) in te stellen.

<Directory /var/www/html/magento/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>


Voorgestelde oplossing(2): (nginx server)

Hier moeten ook omleidingen voor de API worden geconfigureerd

location /api {

rewrite ^/api/rest /api.php?type=rest last;

rewrite ^/api/v2_soap /api.php?type=v2_soap last;

rewrite ^/api/soap /api.php?type=soap last;

}


3) Foutmelding: 404 voor getToken (baseURL/oauth/initialize)


Soms kunt u aan de hand van een foutmelding zien: "Request-URI too long" in het antwoord van de shop.

Voorgestelde oplossing: Mogelijk ontbreekt de shoptoevoeging in de BaseURL (d.w.z. de eerste URL in de toegangsgegevens).

U kunt dit controleren door naar de shop te gaan en een product te kiezen. Als de URL verandert, is er dan een soort "subdomein" toegevoegd?

b.v. test.nl/nl/productxyz

Dan is dit de shop add-on, die ook aan de BaseUrl gekoppeld moet worden, (dus niet test.nl maar test.nl/en)

http://jmsinfor.com/projects/restinmagento/narr/tokens.html

4) Foutmelding: "Verbindingsleiding is leeg


Deze fout kan zich voordoen bij het installeren van de plug-in.

Voorgestelde oplossing: Aangezien dit een Magento probleem is, kan deze link u helpen: http://stackoverflow.com/questions/24751014/showing-error-connection-string-is-empty-in-magento

Als dit niet werkt, stuur dan de volgende informatie naar onze support:

  • Schermweergave van de foutmelding
  • Shop versie
  • Plug-in versie